6:15 – 7:50         Schodzenie się dzieci. Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań. Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

7:50 – 8:15         Powitanie dzieci. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci.

8:15 – 8:30          Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do śniadania.

8:30 – 9:00         Śniadanie. Wdrażanie zasad właściwego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Nauka samodzielności.

9:00 – 9:15          Czynności higieniczne pośniadaniu. Profilaktyka prozdrowotna.

9:15 – 9:45         Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zabawy dydaktyczne.

9:45 – 10:00       Gry i zabawy ruchowe.

10:00 – 10:30     Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy swobodne w sali, gry i zabawy stolikowe.

10: 30 – 11:15    Spacery i wycieczki. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, gry i zabawy sportowe. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

 11:15 – 11:30    Czynności higieniczno – samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00     Obiad. Nauka zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Nauka samodzielności i wdrażanie do pełnienie funkcji dyżurnego.

12:00 – 12:15     Czynności higieniczno – toaletowe. Przygotowanie do odpoczynku.

12.15 – 13:45     Odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie słuchowisk dla dzieci, czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej.

13:45 – 14:00     Czynności przygotowujące do podwieczorku.

14:00 – 14:30     Podwieczorek. Czynności samoobsługowe.

14:30 – 16:15     Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela. Podsumowanie dnia, powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego materiału. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.