Skład Rady Rodziców Przedszkola:

Przewodniczący: p. Marcin Korytowski

Zastępca: p. Dominika Karpińska

Wysokość opłat:

  • pierwsze dziecko: 40zł
  • drugie dziecko: 30 zł
  • trzecie dziecko: 20 zł