Przedszkole w Nowych Proboszczewicach położone jest na pięknym terenie, blisko zielonego kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad rzeką Wierzbicą, obfitującego w roślinność, co pozwala na stworzenie niepowtarzalnego klimatu do rozwoju dzieci. W tych pięknych okolicznościach przyrody istniejemy od 2 lutego 2015 r.


Nasza placówka to dwukondygnacyjny, nowoczesny budynek dostosowany również do dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Posiada sześć słonecznych i przestronnych sal  z zapleczem sanitarnym i jest przygotowany do przyjęcia 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole jest ogrodzonym i bezpiecznym terenem, na którym znajduje się nowoczesny, certyfikowany plac zabaw (dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych) wyłożony bezpieczną nawierzchnią i wyposażony w kolorowe zestawy rekreacyjno-zabawowe.
Wnętrza przedszkola utrzymane w ciepłoszarej kolorystyce, wyposażone w kolorowe meble i dywany, sprzyjają dobrej zabawie i nauce. Każda z sal dziecięcych posiada sprzęt multimedialny: telewizory z dostępem do Internetu, sprzęt audio, głośniki bezprzewodowe oraz tablice interaktywne. Dodatkowo przedszkole posiada wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy, wykorzystywany podczas ważnych uroczystości przedszkolnych.
W bogato wyposażonych salach przedszkolnych znajdują się zabawki, gry oraz książki dla dzieci, wspierające naturalny rozwój przedszkolaków i zaspokajające ich naturalną ciekowość poznawczą.
W czasie pracy z naszymi wychowankami rozpoznajemy i zaspakajamy potrzeby dzieci oraz rozwijamy indywidualne możliwości i talenty. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Promujemy postawy przyjazne przyrodzie zachęcając dzieci do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwujemy i badamy przyrodę, dzieci uczą się odkrywać mądrość jej praw, korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Uczymy współdziałania i możliwości docenienia wartości wspólnego dzieła, dzieci odkrywają swoją indywidualność, doskonaląc samodzielność i doświadczając swoich możliwości.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone w przedszkolu zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.